Přihláška ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

do kurzu:
pro skupinu a podskupinu:

Jsem držitelem

řidičského průkazu číslo:
pro skupiny a podskupiny:
průkazu profesní způsobilosti
řidiče číslo:
pro skupiny a podskupiny:
vydaného dne:
preferovaný
termín školení:
poznámka:

O své osobě uvádím

příjmení:
jméno:
titul:
datum narození:
státní občanství:
ulice a číslo:
město:
PSČ:
telefon:
e-mail

Údaje pro vystavení daňového dokladu (zaměstnavatel)

obchodní jméno:
kontaktní osoba:
ulice a číslo:
město:
PSČ:
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:

Čestně prohlašuji, že jsem držitelem výše uvedeného řidičského oprávnění a údaje v zapsané v předloženém řidičském průkazu odpovídají skutečnosti. V současné době nejsem ve výkonu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel ani jsem nepozbyl řidičské oprávnění dosažením 12 bodů.

Všechny údaje prosím před odesláním zkontrolujte!


webdesign: NETservis s.r.o.