Driver assessment

„Driver assessment“ kurz není zaměřen na výuku a výcvik. Hlavním cílem kurzu je analýza a zhodnocení rizikového chování řidičů. V souladu s obecnými zásadami prevence v oblasti bezpečnosti práce při provozu motorových vozidel jde o vyhledávání rizik, jejich příčin, hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění. Kurz vedou zkušení učitelé autoškoly s dlouholetou praxí pod dohledem absolventa speciálního kurzu „Assessor driving course ” ve Velké Británii.

Kurz je jednodenní a skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. Teorie trvá přibližně hodinu a samotná praktická jízda do 40 minut.

V rámci teoretické části v učebně s použitím prezentace instruktor přiblíží základní zásady bezpečné a defenzivní jízdy. Cílem teoretické části není výuka, ale upozornění na problém bezpečnosti provozu a bezpečné chování.

Před zahájením praktické části instruktor zkontroluje řidičské průkazy řidičů !

Praktická část začne kontrolou zraku řidiče a kontrolou vozidla. Po přípravě pracoviště řidiče následuje samotná jízda. S řidičem je ve vozidle zkušený instruktor. Při praktické části jsou ve vozidle vždy pouze dvě osoby – řidič a instruktor. Délka jízdy je cca 40 minut. Jízda probíhá po předem připravené trase, která by měla zahrnovat rozmanité provozní podmínky. Jízda pro všechny řidiče probíhá po stejné trase tak, aby porovnání výsledků jednotlivých řidičů mělo stejnou vypovídací schopnost.

Cílem jízdy je provést zhodnocení chování řidiče v běžném silničním provozu dle předem stanovených kritérií. Pro praktickou jízdu má každý řidič své vozidlo, na které je zvyklý.

Na závěr kurzu provede instruktor s každým účastníkem vyhodnocení na základě jeho poznámek z jízdy. Vyhodnocení se provádí písemně do jednotného formuláře s přesně stanovenými kritérii. Výsledkem vyhodnocení je rizikový profil řidiče. Instruktor řidiči přitom navrhne doporučení pro zlepšení jeho chování v silničním provozu.

Výstup pro zaměstnavatele

Hlavním výstupem pro zaměstnavatele jsou písemná vyhodnocení jednotlivých řidičů. Po skončení školení dané skupiny řidičů společnosti instruktor spolu s pracovníkem odpovědným za provoz provede celkové zhodnocení. Odpovědný pracovník na základě doporučení instruktora rozhodne u řidičů od určeného rizikového profilu o způsobu jak docílit jeho zlepšení. Jako pokračování procesu to je obvykle kurz defenzivní jízdy. S určitým odstupem se doporučuje provést znovu hodnocení pro porovnání výsledků.

Podrobnosti o kurzu a podmínky jeho realizace Vám na požádání sdělíme.


webdesign: NETservis s.r.o.