Kurz defenzivní jízdy

Účelem kurzu defenzivní jízdy je naučit řidiče více přemýšlet nad situacemi, se kterými se v silničním provozu setkává a umět je předvídat. Řidič se učí rozpoznávat, jaké nebezpečí hrozí jemu i ostatním účastníkům silničního provozu a přizpůsobit své chování tak, aby se do krizové situace vůbec nedostal a tudíž ji nemusel řešit.

Kurz je jednodenní a skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. Teorie trvá přibližně dvě hodiny a praktická jízda obvykle 60 - 90 minut.

Teoretická část probíhá v učebně a účastníci se seznámí s teoretickými principy defenzivní jízdy.

Praktická část probíhá v běžném silničním provozu. Účastníci zpravidla jezdí ve svých vozidlech, na která jsou zvyklí. Při praktické části jsou ve vozidle vždy pouze dvě osoby – řidič a instruktor. Instruktor se věnuje každému účastníkovi individuálně a zaměřuje se především na praktické osvojení principů defenzivní jízdy. Instruktor upozorňuje účastníka na chybné návyky a doporučí jejich změnu.

Cílem kurzu je připravit účastníka tak, aby se maximálně vyvaroval chyb v řízení vozidla a nestal se ani viníkem ani obětí dopravní nehody.

Desatero defenzivní jízdy:

  1. Jezděte tak, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých možností!
  2. Vždy pozorně sledujte vozovku a její nejbližší okolí!
  3. Snažte se předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu!
  4. Každý jízdní úkon provádějte až po pečlivém vyhodnocení situace!
  5. Své úmysly dávejte najevo zřetelně a včas!
  6. Nejezděte rychle tam, kam nevidíte!
  7. Zachovávejte dostatečný odstup!
  8. Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou!
  9. Buďte připraveni ustoupit druhým, i když pravidla hovoří ve váš prospěch!
  10. Počítejte s chybami ostatních účastníků silničního provozu!

Podrobnosti o kurzu a podmínky jeho realizace Vám na požádání sdělíme.


webdesign: NETservis s.r.o.